2013. november 3., vasárnap

Egy kis bortöri 2. - Kemet bora

Úgy gondoltam, hogy a bor felfedezésének, a borivás kezdetének a felderítésével még nem érhet véget a bortörténelem vizsgálata, így egy cikksorozatban végig fogom kísérni az emberiség és a bor kapcsolatát az ókortól a napjainkig. Mivel sokat olvasok az ókori Egyiptomról, és rajongok a kultúrájáért, történelméért, ezért ehhez a cikkhez külön élményt nyújtott az anyagok kutatása, összeszedése. A Kemet elnevezést szívesebben használom az ókori Egyiptom helyett, mivel az ókorban még nem Egyiptomnak hívták. Eleve nem hívjuk Pannónia provinciát ókori Magyarországnak, a római kori Itáliát ókori Olaszországnak vagy Mezopotámiát ókori Iraknak.

Mikor?


Hérodotosz (i.e. 484 - i.e. 425) és Plutarkhosz (i.sz. 45 - i.sz. 125) görög történetírók úgy vélték, hogy Kemetben nem termeltek szőlőt, és  borivásra is csak I. Pszammetikhosz (i.e. 690 - i.e. 610) uralkodása idején szoktak rá. Mivel Észak-Kelet Afrika klimatikus és talajviszonyai nem feleltek meg a vadszőlő elterjedésének, a predinasztikus (i.e. 3000 előtti kor) korokból való szőlőmag leletek egyértelműen importált szőlő maradványai voltak (pl. El-Omari). Viszont már az archaikus (i.e. 3065-2686) korból is találtak szőlőtermesztésről árulkodó nyomokat, ami azt jelenti, hogy betelepítették a szőlőt Kemet szőlőművelésre is alkalmassá tett Nílus menti termőterületeire. Az Óbirodalom korából már írott források is utalnak a szőlőtermesztésre, sőt a borkészítésre is. Elszenesedett szőlőszemek egész sora került elő abüdoszi, nagadai sírokból. Szintén a bor fontos szerepét tanúsítja a kora kemeti életben ill. halálban a Den király (i.e. 3000 környéke) sírjában talált boroskancsó. Aztán a III. dinasztia szakkarai lépcsős piramisából több boroskancsó és mazsolamaradvány bukkant elő, az V. és VI. dinasztia sírjainak díszítőelemei közt pedig rengeteg a szőlészeti és a borászati motívum. Olyan írott bizonyítékot is feltártak e korból, mely arról tanúskodik, hogy egy borász 1200 korsó jó minőségű és 50 korsó közepes minőségű bort szállított a raktárba. Tehát ebből is látszik, hogy sem Hérodotosznak, sem Plutarkhosznak nem volt igaza a kemeti szőlőművelés és borászat kezdetét illetően.

Hol?

Szerettem volna megtudni, hol és hogyan folyt a szőlőművelés Kemetben, de a hol kérdésemre semmi forrást nem találtam. Még azt se tudtam meg, hogy a mai Egyiptom a jelentős mennyiségű, exportra termelt csemege szőlőit hol termeli meg. Ezért úgy döntöttem, megpróbálom összerakni a közismert tényeket, s ennek tekintetében megválaszolni a hol kérdést. Nézzük mire is van szüksége a szőlőnek. Talaj, víz, klíma, napsütés. Azt hiszem Egyiptom ill. Kemet napsütéses órák számában nem szenvedett hiányt, ami azt illeti évente 3500 órát süt a Nap (Magyarországon 2200 óra körül). A leghidegebb hónapokban az átlagos középhőmérséklet 14-15°C, de a legmelegebbekben 28-29°C, amikor is a hőmérő higanyszála gyakran fut 40°C fölé is. Az éghajlat itt rendkívül száraz, az éves csapadékmennyiség 30 mm alatti, bár a Földközi tenger partvidékén egy vékony sávban elérheti a 400 mm-t. Csapadékban tehát nem bővelkedtek, így maximálisan szükségük volt a Nílus vízére. Gondolom a szőlőültetvényeket az ártér fölött alakíthatták ki, mivel a szőlő nem viseli el a kb. két hónapos elárasztást, ugyanis áradáskor a Nílus akár ilyen hosszan is a medrén kívül tartózkodhatott. Ekkor ugye értékes hordalékban gazdag iszappal teltek fel a termőterületek, és ezeket az ártereket az ár elvonultával mindjárt beültették gabonával és zöldségfélékkel, tehát egynyári növényekkel. A szőlő szinte minden talajon megterem, kivéve a túlzottan szikes vagy mocsaras talajokat, így a sivatagi homok is alkalmas rá a megfelelő öntözéssel, amit a Nílus vízéből tudtak fedezni. Tehát a szőlőültetvények valószínűleg a Nílus ártere mellett lehettek, ahol az áradás már nem érte el a termőterületet, de a folyóból még viszonylag egyszerűen el lehetett juttatni az értékes öntözővizet a szőlőtőkékhez. A források szerint a legtöbb bort a Nílus deltájában termelték. Innen való volt az "északi országrész bora". Felső Egyiptomban kevesebb, de annál jobb minőségű bort készítettek. Thébában valószínűleg könnyű világos borokat készítettek, mivel a thébai sírok ábrázolásai alapján nem préselték tovább a szőlőt a taposókád után, így a héjból nem oldódhatott ki túl sok színanyag és tannin.

Hogyan?Ptahhotep szakkarai sírjában talált leletek azt bizonyítják, hogy a szőlőtőkéket 1,5-2 méter magasba futtatták föl, hogy a levelek árnyékukkal védjék a szőlőszemeket a tűző naptól, és hogy felfogják a szelet. Szüret után a termést taposókádakba rakták, melyet kötelekbe, keresztrudakba és egymás ruházatába kapaszkodó férfiak tapostak. A Mereruka vezír (VI. dinasztia kora) szakkarai sírjában talált rajzok arra engednek következtetni, hogy a szüretelőket zenészek is szórakoztatták. A képen két ember ül egymással szemben és fadarabokkal adják a munka ritmusát. Mivel a taposással nem lehetett minden levet kipréselni a szőlőszemekből, textilzsákokba tömték a már kitaposott szőlőmaradványokat. Ezután kétféle módszert is alkalmaztak a további préselésre. Az egyikben a zsák egyik végén átvezettek egy farudat, a másik végét pedig egy oszlophoz kötötték, majd a rudat több ember
csavarta. A másik módszernél pedig a zsák mindkét végén átvezettek egy-egy farudat, és a zsák két végén elhelyezkedő emberek ellentétes irányba csavarták azokat. A kipréselt gyümölcslevet textilen átszűrve öntötték az erjesztőedénybe, de nem ugyanabba, amelyikbe a kitaposott szőlőlé került. Azt nem tudjuk, hogy ezután összekeverték-e őket, de ha nem, akkor valószínű, hogy volt világosabb és sötétebb színű boruk is, ugyanis a szimplán taposott szőlőlé sokkal kevesebb színanyagot oldott ki a héjból. Azt sem tudjuk, hogy a borok erjesztés után át lettek-e fejtve egy másik edénybe vagy sem. Agyagból készült korsókban
tárolták a bort, melyekbe még kiégetés előtt belepréselték az aktuális fáraó nevét, uralkodásának évét (tehát volt évjárat!), a közigazgatási körzet nevét, a bor megnevezését és néha a borász nevét. Ezeket a korsókat szalmával kevert agyaggal zárták le, és a korsó nyakába vagy a kupakba lyukakat fúrtak az erjedéskor keletkező széndioxid biztonságos távozása érdekében. Miután az erjedés befejeződött ezeket a lyukakat viasszal vagy agyaggal tömték be. A borkészítés utolsó fázisa akkoriban is a kóstolás, a borbírálat volt. Ilyenkor becsülték meg a bor minőségét, és minősítésekkel látták el azokat, majd a korsókat lezáró kupak oldalára jegyezték. Ezek alapján lehetett a bor jó, kétszeresen jó, háromszorosan jó és édes. Ezután különböző méretű tárolóedényekbe fejtették őket attól függően, hogy mi lesz a borok sorsa. A temetésekre és áldozatnak szánt borokat a könnyebb szállítás érdekében kisebb, az otthoni fogyasztásra pedig nagyobb korsókba mérték. Az otthon tartott borokat leggyakrabban egymással keverve fogyasztották, hogy kiegyensúlyozottabb nedűt kapjanak (megalkották Kemet cuvée-jét). Mindent megtettek, hogy hűvösen tartsák a boraikat, s ennek érdekében kívülről vízzel kenték be a korsót, majd egy szolgálóval legyeztették a párolgás elvét kihasználva.

Milyen?

Mivel a görög kor előtt nem került elő olyan bortárolásra alkalmas lelet, melyet megfelelő szigetelőanyaggal béleltek volna, ezért nem lehetett teljesen légmentesen lezárni a borokat, így nagy valószínűséggel könnyen megromolhattak. A sírképek tanúsága szerint volt fehér, zöld, rózsaszínű, vörös és kék színű szőlőjük, és a szövegekben is tesznek említést a különböző színű borokra. Ugyanakkor a régészeti lelőhelyeken talált szőlőszemek mind feketék. (Személyes megjegyzésem, hogy több ezer éves, szétbomlott, elszáradt
szőlőszem maradványnak milyen lenne a színe, elvégre friss fehér szőlő fürt között is találtam már elrothadt, összetöppedt, más színű szőlőszemet.) Az Újbirodalom korából származik több olyan ábrázolás, melyen látható a taposókádból kifolyó vörös és világos színű gyümölcslé is. Elképzelhető ugyanakkor, hogy az ábrázolt bor színe nem a bor valódi színére, hanem a termőterületre vonatkozott. (Pl. a kemet szó jelentése fekete, vagyis a fekete ábrázolás utalhat hazai termelésű borra. A vörös szógyökük nőnemű alakja hegyre, a fehér szavuk pedig Felső Kemetre utalhatott.) A klíma miatt valószínűleg magas cukorfokú szőlőik voltak, így minden bizonnyal boraik édesek, ugyanakkor savasak és kesernyések is lehettek, mivel préseléskor a szár- és maganyag is belekerült a borba.

Borivási szokásaik

Bort csak a jómódúbb réteg engedhetett meg magának Kemetben, de jelentősebb vallási ünnepeik alkalmával a pór nép is kapott a silányabb minőségű borokból, hogy isteneik tiszteletére kedvükre fogyaszthassanak. A közrendűek a hétköznapokon csak sört ihattak sokszor még ivóvíz helyett is, mivel olcsóbb volt, mint a tiszta víz. Sokan még a tiszta víz fejadagjuk jó részét is sörfőzésre fordították. Ezeken az ünnepeken egyébként kifejezetten nagy mennyiségben fogyasztottak az amúgy mértékletességükről híres kemetiek. Leghíresebb ilyen ünnepük a bubasztiszi ünnepi játékok voltak, ahol Hérodotosz leírásai szerint a vendégsereg meghaladta a 700000 főt (igaz, már egyszer aláástuk Hérodotosz szavahihetőségét). A boraik bódító hatását fokozandó kék lótusszal vagy mandragórával keverték egyesek. Több falfestmény is tanúskodik arról, hogy az élvezetek társadalmilag elítélendő viselkedésnek tartott túlzó hajszolása ellenére igenis voltak akik csúnyán felöntöttek a garatra.

Horemheb bort áldoz
Hathornak
Rengeteg bort áldoztak fel isteneiknek vagy temettek el halottaikkal. Nincs olyan templom Egyiptomban, ahol ne találtak volna olyan ábrázolásokat, amelyeken királyok jellegzetes borosedényeikkel bort áldoznak isteneiknek. Egyiptom fáraói a feljegyzések szerint Heliopolisz templomaiban 2358 korsó bort, Memphiszben pedig 390 korsónyit áldoztak, erre III. Ramszesz jócskán rálicitált a maga áldozataival, ugyanis Heliopoisz szentélyeiben 103550 korsó, Thébában 22566 korsó, Memphiszben pedig 25978 korsó bort ajánlott isteneiknek. A papok mértékkel fogyaszthattak a borból, sőt napi fejadagokat kaptak, ám Heliopoliszban tilos volt az alkohol fogyasztása, mivel nem tartották ildomosnak a bor fogyasztását miközben uruk és istenük néz le rájuk. Unasz fáraó az V. dinasztia egyik királya felvésette a sírkamrája falára a Piramis Szövegek egyik változatát, amely szerint a nevének fennmaradása érdekében ötfajta borral rendelt el magának áldozatot. W.B. Emery feltárt egy II. dinasztiabeli sírt, amelyben a halott mellett számos boros korsót talált.

Hogy mekkora és hány literesek lehettek a boros korsók, nem találtam infót, de korsó leleteket találtam. Ez például egy XIII. dinasztia idejéből származó korsó, melynek magassága 32 cm, szélessége pedig 29,2 cm. Úgy tippelem, hogy olyan 5 l bor férhetett el benne, tehát ha III. Ramszesz valami ilyesmiben áldozott, akkor 517750 liter bort adományozott Heliopolisz istenének. Ezek után csoda, hogy az ottani papok nem ihattak!
Felhasznált irodalom:
Gaál Ernő: Az óegyiptomi borról
http://mezohir.hu/mezohir/2004/01/a-szolotermesztes-kornyezeti-feltetelei/
http://www.globalegyptianmuseum.org/advanced.aspx
http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptom
Dieter Heinrich: Atlasz - Föld - Természetföldrajz
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kori_Egyiptom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Borterm%C5%91_sz%C5%91l%C5%91
http://otosomlesztoribol.blog.hu/2010/11/08/foldmuveles_az_okori_egyiptomban
http://www.islamic-awareness.org/Quran/Contrad/External/inun.html
http://www.osirisnet.net/mastabas/neferherenptah/e_neferherenptah_03.htm

Nincsenek megjegyzések :

Megjegyzés küldése